Körens medlemmar

Kören leds av Agneta Höglund som till vardags jobbar som musiklärare. Hennes högra hand och vår eminenta pianist är Lisa Bengter, även hon musiklärare.  Detta radarpar startade kören för snart tre decennier sedan och tillsammans utgör de en viktig stomme i kören.

Medlemmarna, som idag är ca 35 st, har alla har en gemensam nämnare, sången. Många har jobbat professionellt med musik och alla har lång erfarenhet av körsång.

Vid våra konserter musicerar vi tillsammans med några av Sveriges absolut bästa musiker, bland andra Mårgan Höglund,
Janne Carlsson, Oscar Görres, Magnus Anderfjärd, Johan Tjenström, Ted Hector, Martin Landström mfl.