Körens medlemmar

Medlemmarna, som idag är ca 30 st, har alla har en gemensam nämnare, sången. Många har jobbat professionellt med musik och alla har lång erfarenhet av körsång.